Info

Info

Schooluren


   Maandag      8u50 - 12u00     13u00 - 15u30

   Dinsdag        8u50 - 12u00     13u05 - 15u30

   Woensdag   8u50 - 12u00

   Donderdag  8u50 - 12u00     13u05 - 15u30

   Vrijdag          8u50 - 12u00      13u05 - 15u30


De speeltijden zijn:

 • in de voormiddag van 10u30 tot 10u45
 • in de namiddag van 14u25 tot 14u40


Het toezicht op de speelplaats van de school begint iedere morgen om 8u30. Voor die tijd is de school gesloten en zijn de kinderen niet verzekerd.


Een kwartier na de laatste lessen is de school eveneens gesloten. Kinderen die dan nog aanwezig zijn op school, worden naar de opvang gebracht.


Indien je omwille van omstandigheden je kinderen eerder naar de school wilt brengen of later van school wil ophalen, kan je terecht bij de voor- en naschoolse opvang.

Voor- en naschoolse opvang


Op school

Elke schooldag (woensdagmiddag is geen opvang voorzien)

 • ’s Morgens van 7u00 tot 8u30
 • ’s Avonds van 15u30 tot 18u00 


Opmerking:
Indien je kind voor 7u00 of na 18u00 opvang nodig heeft, kan
dit besproken worden met de directeur.


Kostprijs: 0,50 euro per kwartier (afrekening volgt op het einde van
iedere maand!). Wij vragen om het geld voor de opvang op de
schoolrekening te storten. Voor verdere inlichtingen kan je steeds
terecht bij de directie van de school.


Kadee (gemeentelijke opvangdienst)

Voor– en naschoolse opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen:

 • iedere schooldag van 06u30 tot schooltijd en na schooltijd
  tot 18u30. Kadee voorziet geen vervoer van en naar de opvanglocatie.
 • tijdens de vakanties (gesloten tussen Kerstmis en nieuwjaar en
  de laatste week van het bouwverlof)
 • op schoolvrije dagen


Locatie:

 • Kloosterstraat 2, 3670 Oudsbergen (Meeuwen)
 • Breekiezel 27b, 3670 Oudsbergen (Gruitrode)


Voor meer info:

https://www.oudsbergen.be/buitenschoolse-kinderopvang-kadee

Leerkrachtenteam


Directeur: Jelle Jacobs
   Telefoon: 0470/56 08 03
   e-mail: jelle.jacobs@scholengemeenschap-mg.be


Secretariaat: Cindy Marreel / Lieve Leijskens
   Telefoon:089/46 33 86
   e-mail: secretariaat@wonderwijs-wijshagen.be


Zorgcoördinator en ondersteuning
   Juf Suzy Michalik (lager onderwijs)


Leerkrachtenteam Kleuteronderwijs:
   - Juf Hilde Ulenaers - Juf An Camps - Juf Christel Dreesen - Juf Hanne Vrolix
   - Bewegingsopvoeding: Juf An Camps

   - Kinderverzorgster: Juf Veerle Vaesen


Leerkrachtenteam Lager onderwijs:
   - 1ste + 2de leerjaar: Juf Ine Mallet
   - 3de + 4de leerjaar: Juf Albina Bongaerts
   - 5de + 6de leerjaar A: Juf Anneleen Vangeloven - Juf Nele Pouls
   - 5de + 6de leerjaar B: Juf Bianca Kiss
   - Godsdienstleerkracht: Juf Albina Bongaerts
   - Bewegingsopvoeding: Juf Ria Essers