G.V. Basisschool 'Wonderwijs'

Schoolraad

Deze raad heeft advies- en overlegbevoegdheid tegenover het schoolbestuur. De afgevaardigden van de ouders in de schoolraad worden aangeduid door de oudervereniging. De afgevaardigden van de lokale gemeenschap worden in onderling overleg door de drie andere geledingen gecoöpteerd.

De bevoegdheden

adviseert over:

 • de bepaling van het profiel van de directeur
 • het studieaanbod
 • de samenwerking met andere inrichtende machten of externe instanties
 • opstapplaatsen en busbegeleiding leerlingenvervoer
 • het nascholingsbeleid
 • experimenten en projecten

overlegt over:

 • het schoolreglement
 • de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd en de afwijkingen daarop
 • het schoolwerkplan
 • het beleidsplan of -contract met het CLB
 • de jaarplanning van extra-muros- en van parascolaire activiteiten
 • infrastructuurwerken - behalve binnen artikel 17 §2 1° a en c van wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten
 • de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten
 • het welzijns- en veiligheidsbeleid op school
 • duur en tijdstip stageactiviteiten

Samenstelling van de schoolraad

1. De ouders
Deze 3 leden worden in de loop van de maand september aangeduid.

2. Het personeel

 • Albina Bongaerts, Kerkstraat 4, 3670 Meeuwen-Gruitrode (089/47 23 51)
 • Julia Paesen, Voortstraat 3, 3990 Peer (011/63 11 29)

3. De lokale gemeenschap

 • Deze 3 leden worden in de loop van de maand september aangeduid.