G.V. Basisschool 'Wonderwijs'

Samenstelling van de ouderraad

Alle ouders krijgen in de loop van de maand september de kans om zich kandidaat te stellen. Ouderraadleden blijven in de ouderraad zetelen tot hun kind(eren) niet meer op onze school zitten of tot ze aangeven niet meer wensen te zetelen in de ouderraad.

De ouderraad vergadert maandelijks en organiseert een ouderavond met een pedagogisch karakter. Verder ondersteunt ze schoolse en buitenschoolse activiteiten zoals het schoolfeest en de kerstmarkt. Ze komt financieel tussen voor de inrichting van de speelplaats en alles wat de kinderen rechtstreeks ten goede komt.

Naast de ouderraad is er ook een werkgroep. Deze mensen kunnen ingeschakeld worden bij activiteiten en klujes op de school.

Huidige samenstelling ouderraad:

 

- Sandra Thijs

- Katleen Wevers

- Leen Rudel

- Sonja Emons

- Kurt Stinkens

- Ingrid De Bruyne

- Wendy Ceyssens

 

 

Adviserend lid: Michel Braeken (directeur) en/of een afgevaardigde van het personeelsteam