Inschrijven nieuwe leerlingen

Welkom op onze school!

Inschrijven met instapdatum in schooljaar 2022-2023:

Kan je kind in het huidige schooljaar starten? Klik dan op volgende link: voorinschrijving.

 

Inschrijven met instapdatum in schooljaar 2023-2024:

De inschrijvingsprocedure werd gewijzigd. 
Vanaf schooljaar 2023-2024 moet je je kind eerst aanmelden voordat je het kan inschrijven in een school.

Hierbij geven we u alvast de tijdlijn:

van 28/02/2023 tot 21/03/2023   Ouders kunnen hun kind aanmelden via een website (de link wordt later nog toegevoegd). 
21/04/2023                                  Uiterlijke datum van bekendmaking toegekende school aan de ouders. Ontvangst van een ticket.
van 24/04/2023 tot 15/05/2023   Inschrijvingen van de kinderen die na de aanmelding een geldig ticket hebben ontvangen.
vanaf 23/05/2023                        Vrije inschrijvingen.

 

Jules