G.V. Basisschool 'Wonderwijs'

Schooluren en organisatie

1. Dagindeling

Voormiddag: 8.50 uur tot 12.00 uur

     Speeltijd van 10.30 uur tot 10.45 uur 

Namiddag: 13.10 uur tot 15.30 uur (maandagnamiddag tot 15.55 uur)

     Speeltijd van 14.25 uur tot 14.40 uur

Er is geen school op woensdagnamiddag.

Het toezicht op de speelplaats van de school begint iedere morgen om 8.15 uur. Voor die tijd is de school gesloten en zijn de kinderen niet verzekerd. Een kwartier na de laatste lessen is de school eveneens gesloten. Kinderen die dan nog aanwezig zijn op school, worden naar de opvang gebracht.

Indien je omwille van omstandigheden je kinderen eerder naar de school wilt brengen of later van school wil ophalen, kan je terecht bij de voor- en naschoolse opvang.

We verzoeken je er over te waken dat je kind steeds op tijd aan de school is. Zo kunnen de geplande activiteiten onmiddellijk starten en wordt de klas niet gestoord door telaatkomers. Het is nodig de kinderen zin voor stiptheid bij te brengen. 

2. Toegang tot de klaslokalen, de speelplaats, de toiletten

De leerlingen van de lagere school gaan na het tweede belsignaal in de rij staan waarna ze in stilte met de leerkracht naar de klas gaan. De kleuters gaan onder begeleiding van de juf binnen. Tijdens de speeltijden blijven er geen kinderen in de klas uitgezonderd degenen die aangeduid werden om karweitjes op te knappen of die toelating kregen om hun taken af te werken. Geef even een briefje mee indien je kind wegens omstandigheden niet buiten mag spelen. Deze kinderen blijven in de eetzaal. Voor de leerlingen zijn er voldoende toiletten voorzien. Zij zijn van op de speelplaats door de leerlingen bereikbaar. De kleuters hebben aparte toiletten. De toiletten dienen door de kinderen naar behoren gebruikt te worden. Om hygiënische redenen dienen de leerlingen hun handen te wassen na ieder toiletbezoek en gebruik te maken van de handdoekenautomaat

3. De middagpauze

De kinderen van de lagere school die blijven eten, doen dit in de eigen klas onder toezicht van een leerkracht. Drank kan verkregen worden in de eetzaal. Hiervoor kunnen de kinderen jetonnetjes kopen bij de leerkracht aan de prijs van € 0,50. Volgende gezonde dranken in milieubewuste verpakking (glazen flesjes) zijn beschikbaar: melk, chocomelk, vruchtendrank, appelsap en sinaasappelsap.

Wij vragen de kinderen die zelf hun drank meebrengen ook rekening te houden met kwaliteit inzake gezondheid en milieu. Drankkartons worden zelf mee teruggenomen.

De kleuters eten in de eetzaal. Voor de kleuters wordt door de leidster maandelijks een afrekening voor de drank meegegeven.

Kinderen die ’s middags lunchen aan school, gebruiken hiervoor liefst een boterhammendoos. Om het milieu te sparen wordt liefst geen aluminiumfolie gebruikt. Indien voedsel dient ingepakt, wordt hiervoor huishoudfolie of boterhampapier gebruikt.